Avdrag för hemmakontor i ett aktiebolag?

Avdrag för hemmakontor i ett aktiebolag
Foto: Istockphoto

Det går under vissa förutsättningar att göra avdrag för ett hemmakontor i ditt aktiebolag. Men för att det ska vara möjligt behöver du uppfylla vissa kriterier. Förutom kriterierna kommer texten även innehålla vissa avgränsningar som kan vara viktiga att tänka på. Kommer också bifoga några länkar till Skatteverkets hemsida där du kan läsa mer om vad som gäller.

Kriterier för hemmakontor

Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att du ska kunna yrka avdrag för ett hemmakontor i ditt aktiebolag. Vi kommer ta upp fyra stycken och resonera lite kring respektive. Delar av punkterna går att finna i Skatteverkets broschyr för delägare i fåmansföretag. Där kan du hitta information om lokaler i egen bostad på sidan 8.

Behov av hemmakontor

Det första kriteriet är behovet av ett hemmakontor. Har du redan ett existerande kontor kan det vara svårt att motivera varför du också ska ha ett hemmakontor. Ytterligare ett kontor kan resa frågan om du flyttar arbetsinkomster till kapitalinkomster. Det är med andra ord svårt att motivera. Har du däremot inget annat kontor så är det betydligt lättare att förklara behovet av ett hemmakontor.

Avgränsad del

Nästa punkt på listan är en avgränsad del. Det innebär att utrymmet ska vara avgränsat och att endast aktiebolaget ska kunna disponera ytan. En avgränsad del ska inte gå att använda för privata ting. Att sätta en dator i vardagsrummet och kalla det kontor är med andra ord ingen avgränsad del.

Marknadsmässig hyra

Detta är en svår punkt. Orsaken är att det inte finns några färdiga tabeller för vad en marknadsmässig hyra är. Det skiljer sig mellan olika platser i landet. Hyran kan med andra ord variera, trots att storleken på utrymmet är detsamma. Många undersöker vad kontorshotell tar på den lokala orten. Det är dock viktigt att komma ihåg en sak. Ditt utrymme hemma motsvarar inte ett kontorshotell. Du kan ställa dig följande fråga. Vad hade ett annat företag varit beredd att betala för samma utrymme hemma hos dig? Troligtvis hade det varit mindre en för motsvarande yta på kontorshotellet. Av den anledningen kan det vara bra att göra en försiktig uppskattning.

Skriftligt hyresavtal

Det krävs ett skriftligt hyresavtal för att kunna göra avdrag för ett hemmakontor i ditt aktiebolag. Även fast du är ensam ägare så måste det finnas ett skriftligt kontrakt mellan dig och bolaget. Det är upp till dig att skriva hyresavtalet.

Intäkten för hyran

Den intäkt du erhåller från ditt aktiebolag ska du beskatta. Är kriterierna uppfyllda ska du beskatta det som en kapitalinkomst. För en aktiv delägare är regelverket annorlunda jämfört med en vanlig uthyrning av privatbostaden. Det finns till exempel ingen möjlighet att använda schablonavdrag eller dylikt. Däremot går det i vissa fall att göra avdrag för en skälig kostnad. Det kan exempelvis innefatta merutgifter för elektricitet, uppvärmning och slitage. Normalt brukar ett sådant avdrag vara mellan 1-3000 kronor per år. Har du inte haft några merutgifter ska du ta upp summan i sin helhet, det vill säga den summa som finns reglerat i kontraktet.

Gränsdragningar

Huvudregeln är att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. När det kommer till avdrag för hemmakontor i ett aktiebolag blir saken dock lite mer problematisk. En sådan sak är kaffe till hemmakontoret. Det är till exempel avdragsgillt för ett aktiebolag som hyr ett externt kontor, men inte för den som har sitt kontor hemma. Det finns även andra områden där man bör vara försiktig och det kan gälla möblemang och liknande. Eftersom det avser din privatbostad kommer frågan alltid gränsa till det privata och därför finns risken att bli förmånsbeskattad.

Sammanfattning

Det går under vissa premisser att göra avdrag för ett hemmakontor i ditt aktiebolag. För det första måste det finnas ett behov. För det andra ska det röra sig om en avgränsad del som bara bolaget kan disponera. En tredje aspekt är att hyran ska vara marknadsmässig. Dessutom ska du upprätta ett hyresavtal mellan dig och bolaget.