Företagslån till nystartat företag

Företagslån till nystartat företag
Foto: Istockphoto

Ska du expandera och behöver ett företagslån till ett nystartat företag? Orsaken till att ett företag behöver likvida medel kan variera. Kanske handlar det om en framtida expansion eller möjligheten att köpa nya maskiner och öka produktiviteten. Oavsett vad orsaken är så finns det några aspekter att tänka på. En av dem är att jämföra olika långivare i syfte att få bra villkor.

Annons


Kan ett nystartat företag få lån?

Det finns absolut en möjlighet för ett nystartat företag att få lån. Däremot tar banken eller långivaren en större risk, vilket i sin tur innebär lite mer uppförsbacke än om du varit en etablerad spelare. Orsaken är att banken inte vet tillräckligt mycket om din verksamhet och det försvårar framtida prognoser.

Men det behöver inte vara ett hinder. Hittar du en bank som tror på din idé och där du kan visa tecken på att starten går enligt plan så är inget omöjligt. Dessutom finns det långivare som har ett extra fokus på mindre eller nystartade företaget. Ett sådant exempel är bland annat de uppstartslån som Marginalen bank erbjuder i samarbete med Nyföretagarcentrum.

Varför behöver ett nystartat företag låna pengar?

Företagets behov av kapital kan variera beroende på situation och fas. Men några saker är ändå återkommande för de flesta nya företag som är i behov av pengar.

 • Expansion/Förvärv
  Det finns olika sätt att expandera. Antingen går det via organisk tillväxt och drivs av att företaget växer för egen maskin. Ett annat alternativ är att förvärva sig till expansion. I båda fallen kan ett nystartat företag vara i behov av ett företagslån.

 • Inköp
  Vid starten av en verksamhet uppkommer ofta väldigt mycket kostnader. Det kan vara inköp av maskiner och inventarier. Men det kan också vara ett lager för starta igång eller på grund av att verksamheten går bra.

 • Marknad/Försäljning
  Få saker säljer sig själva. Av den anledningen behöver nästan alla nya företag någon typ av marknadsföring. En kostnad som är svår att undkomma om man är ny på marknaden. För att sälja produkter eller tjänster kan man också vara i behov av personal. Vilket även medför en extra kostnad för ett företag.

 • Likviditetsbrist
  Orsaken till likviditetsbrist kan vara mångfacetterad. Det kan bero på inköp eller expansion som nämnts ovan, men även att starten blivit lite tyngre än förväntat. Ytterligare en aspekt är att det rör sig om en säsongsbaserad verksamhet. Det kan medföra att företaget är i behov av tillfällig likviditet.

Olika former av företagslån till ett nystartat företag

Den vanligaste formen av företagslån är en summa pengar som ska återbetalas inom en bestämd tid, med viss ränta, samt eventuellt andra tillkommande avgifter. Men det finns även andra varianter som går att beteckna som ett lån.

Checkkredit

En sådan variant är checkkrediten. Den bygger på att det finns en bestämd kredit som företaget kan använda vid behov. För att få tillgång till checkkrediten får företaget betala en avgift/ränta. Ett vanligt inslag om företaget har varierande likviditet och behöver parera detta genom att snabbt få tillgång till en extra reserv.

Factoring

Factoring innebär att företaget lånar på sina fakturor. I vissa fall dröjer det ett tag innan företaget får in pengarna. Det kan bero på långa betalningsvillkor och att kunden väntar till sista betalningsdag. Genom att använda sig av factoring så kan man minska kreditrisken och snabbt få tillgång till likviditet.

Företagsleasing

Initialt kan det vara dyrt att köpa alla saker. I ett sådant skede kan företagsleasing vara ett alternativ. Det förknippas ofta med bilar, men kan också vara exempelvis maskiner och inventarier. En leasing kan antingen vara operationell eller finansiell.

Andra sätt att finansiera ett nystartat företag

Förutom ett företagslån så finns det ytterligare några sätt att finansiera ett nystartat företag. Det kan vara ett alternativ om du vill ta in kapital på annat sätt eller om du har svårt att få ett företagslån.

 • Affärspartner
  Ett alternativ är att ta in en affärspartner. En affärspartner kan förutom kapital även bidra med kunskap och nätverk.

 • Crowdfunding
  Innebär att du presenterar din affärsidé för privatpersoner och företag. Det sker vanligtvis via en digital plattform. Formerna för Crowdfunding kan skilja sig åt, men det kommer förmodligen ge en bild av intresset för din affärsidé.

 • Eget kapital
  En möjlighet är att använda sitt eget kapital. Kan vara ett bra alternativ om man har tillgängliga reserver och vill satsa på sin idé.

 • Starta eget bidrag
  I vissa situationer finns möjlighet att söka ett starta eget bidrag. Detta är något man gör via Arbetsförmedlingen och är förknippat med vissa krav.

Krav för att få ett företagslån till nystartat företag

Alla långivare vill normalt ha tillbaka sina pengar. Av den anledningen ställer dem en del krav på dig som låntagare. Kraven kan naturligtvis variera, men här kommer några exempel.

Affärsplan

Att kunna presentera en trovärdig affärsplan hjälper dig en bit på väg. Har du en unik affärsidé eller ska bearbeta en befintlig marknad. Hur står sig dina styrkor och svagheter mot konkurrenterna. Har du varit igång en längre tid finns kanske historik som kan stödja din tes. Kort sagt möjliggör det för banken att bedöma hur trovärdig din plan är.

Ägarbilden

Även du som ägare har betydelse. Vad har du för tidigare erfarenheter av liknande verksamheter. Har du en relevant utbildning för ändamålet. Finns det referenser som kan styrka dina färdigheter. Är du skötsam som person, har du en ordnad privatekonomi. En annan aspekt är den övriga ägarbilden. Är det bara du som är ägare eller finns det fler inblandade parter.

Redovisningsbyrå

Banken kommer förmodligen fråga hur du hanterar den administrativa biten. Anledningen är att banken vill kunna säkerställa att din redovisning är korrekt. Med andra ord kommer din trovärdighet öka med professionell hjälp.

Personlig borgen

I vissa situationer kommer banken kräva att du ska gå i personlig borgen. Detta kan till exempel vara ett alternativ för nystartade eller mindre företag utan någon längre historik. I korthet innebär det att du som borgensman förbinder dig att betala lånet ifall låntagaren (företaget) inte kan betala.

Pant

En annan variant är att banken vill ha någon typ av pant. Företaget kan till exempel inneha någon typ av fast egendom. Ett sådant exempel kan vara en fastighet eller mark. Att pantsätta egendom gör att banken minskar risken och blir därmed troligen mer benägen att låna ut pengar.

Ränta på företagslån

Företagslån till ett nystartat företag har normalt någon typ av ränta. Orsaken är att långivaren tar en risk och vill ha betalt för den risken. Långivaren bedömer primärt risken utifrån ditt företags kreditvärdighet och möjligheten att betala tillbaka lånet. Av den anledningen kan det vara extra viktigt att jämföra olika alternativ. Vid en jämförelse måste man dock beakta att det finns olika typer av ränta.

 • Fast ränta
  Innebär att du förbinder dig att betala en fast ränta under en viss tidsperiod. Fördelen med denna variant är stabiliteten och att den är förutseende. Du vet med andra ord vilken ränta du ska betala. Nackdelen är att räntan kanske går ner under perioden och då får du inte ta del av den sänkningen. Dessutom kan det tillkomma avgifter om du vill lösa lånet i förtid.

 • Rörlig ränta
  Har du ett lån med rörlig ränta så kommer den följa marknaden. Höjer riksbanken räntan kommer förmodligen ditt lån följa med, samma sak gäller troligtvis om det blir en räntesänkning. Det innebär sämre förutsägbarhet på längre sikt än fast ränta, men kan vara gynnsamt om räntan går ner under låneperioden.

 • Företagslån med räntetak
  Är ett företagslån med rörlig ränta som dock inte går över en viss gräns. Det finns med andra ord en högstanivå eller ett tak för din ränta. I korthet kan räntan gå upp eller ner under avtalsperioden, men den går aldrig över det tak som är satt. Fördelen med denna form är att du skyddar dig på uppsidan och därmed vet din maximala räntekostnad.

Återbetalningstid

Återbetalningstiden skiljer sig mellan olika långivare. Det är därför viktigt att kolla igenom villkoren. Men normalt kan återbetalningstiden vara allt från en månad upp till fem år. Sen finns det förmodligen aktörer som också erbjuder längre löptider. I slutändan blir det en förhandling mellan låntagare och långivare om vilka villkor som ska vara gällande.

Tänk igenom situationen noga

Det har förmodligen aldrig varit enklare att ansöka om ett företagslån än idag. Att jämföra olika aktörer skapar också större möjligheter till bättre villkor. Men som med alla saker är det viktigt att tänka igenom processen. Vad är syftet med lånet? Är det att skapa framtida tillväxt eller handlar det om akuta likviditetsproblem. I det sistnämnda fallet är det kanske extra viktigt att tänka igenom situationen noga.

Sammanfattning

Ibland är företag i behov av extra resurser. Det kan vara på grund av expansion eller en marknadsföringskampanj. Oavsett orsak går det utmärkt att ansöka om ett företagslån för ett nystartat företag. Innan du ansöker kan det dock vara bra att tänka igenom situationen noga och väga fördelar respektive nackdelar mot varandra.