Affärsidéer exempel

Affärsidéer exempel
Foto: AI genererad bild via Istockphoto

Det finns många bra exempel på affärsidéer. Inom en rad olika områden. Det kan exempelvis avse en unik nisch eller ett patent. En svårighet kan däremot vara att komprimera sin idé till ett fåtal rader. I en sådan situation kan det därför vara bra att se hur andra företag har gjort. Med detta i åtanke har vi följaktligen tagit lite inspiration från några av Sveriges större bolag. Men först ska vi gå igenom vad en affärsidé är och vad den kan innehålla?

Läs mer om hur du startar en enskild firma.

Vad är en affärsidé?

En affärsidé är grunden eller kärnan i ditt företag. Syftet är framför allt att beskriva vad företaget ska erbjuda, till vem och hur ska du tjäna pengar. Den får dock gärna vara både kortfattad, tydlig och inspirerande. Däremot behöver idén i sig inte vara ny. Många företag bygger således sin verksamhet på att utveckla redan befintliga idéer. Följande frågor kan vara bra att fundera över.

  • Vad säljer du?
  • Finns det ett behov av dina produkter/tjänster?
  • Till vem säljer du?
  • Vad är din konkurrensfördel?
  • Hur tjänar du pengar?

En affärsidé är också en del av affärsplanen. Den är dock betydligt större och innehåller många andra delar. Det kan till exempel vara en djupare geografisk analys av din marknad eller en genomgång av vad dina konkurrenter har för styrkor och svagheter.

Börsnoterade exempel

Informationen är hämtad från respektive bolags hemsida eller årsredovisning för 2023/2024.

AFRY

Vi påskyndar omställningen mot ett hållbart samhälle

Cibus Nordic Real Estate

Cibus affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Norden med välrenommerade livsmedelsbutiker och dagligvarukedjor som ankarhyresgäster för att kunna ge en god utdelning månadsvis till våra aktieägare.

Essity

Vi utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar som skapar värde och bättre upplevelser inom hygien och hälsa i privata och offentliga miljöer.

Hennes & Mauritz – H&M

H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt.

Investment AB Öresund

Öresund är ett investmentbolag som skall ge aktieägarna en god långsiktig avkastning genom att opportunistiskt investera i nordiska bolag där Öresund kan agera som en aktiv och långsiktig ägare.

Knowit

Att fixa framtiden tillsammans med våra kunder med hjälp av strategiska, kreativa och tekniska färdigheter.

Peab

Peab är den nordiska samhällsbyggaren med lokal närvaro. Med fokus på egna resurser och lokala samarbetspartners utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs.

Skistar

Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. 

Wallenstam

Vi utvecklar och förvaltar människors boende och arbetsplatser med hög service och långsiktig hållbarhet i utvalda storstadsregioner i Sverige.

Willys – En del av Axfood

Vår affärsidé är att erbjuda dig Sveriges billigaste matkasse.

Sammanfattning

Det kan vara svårt att både hitta och formulera en affärsidé. För en del företagare är det därför en kreativ process. En tanke som du därmed kommer utveckla i samma takt som ditt företag. Det skadar dock inte att skriva ner sin idé och även låta den ingå i en affärsplan. Oavsett resultat är det ett bra sätt att strukturera sina tankar.