Vad är debet och kredit?

Debet och kredit

I denna text går vi i korthet igenom vad debet och kredit är. Men för att förstå innebörden måste man börja med dubbel bokföring.

Dubbel bokföring

Historien bakom dubbel bokföring sträcker sig tillbaka till Italienska munkar på 1400 talet. Metoden innebär att varje affärshändelse ska bokföras på två sidor, debet och kredit.

  • Debet är alltid på vänster sida
  • Kredit är alltid på höger sida

Syftet med dubbel bokföring är att varje affärshändelse ska balansera. Det innebär att beloppen ska vara lika stora i debet som i kredit. På detta sätt kan man spåra transaktionerna som ligger till grund för affärshändelsen. Mer praktiska exempel kommer längre ner.

Balanskonton och resultatkonton

För att strukturera upp redovisningen använder man en kontoplan. Den är i korthet uppdelad mellan balanskonton och resultatkonton. Under balanskonton finns det tillgångar, eget kapital och skulder, medan resultatkontona primärt består av intäkter och kostnader.

BalanskontonKontonummer
Tillgångar1000-1999
Skulder och eget kapital2000-2999
ResultatkontonKontonummer
Intäkter3000-3999
Kostnader4000-7999
Finansiella intäkter/Kostnader8000-8999

Debet och kredit – ökar eller minskar

Initialt kan det vara väldigt svårt att förstå hur debet och kredit fungerar. Av den anledningen finns därför en tumregel för hur man ska bokföra och den ser ut på följande sätt.

  • En tillgång ökar i debet och minskar i kredit
  • En skuld minskar i debet och ökar i kredit
  • En intäkt minskar i debet och ökar i kredit
  • En kostnad ökar i debet och minskar i kredit

För att illustrerar detta har vi tagit två transaktioner med kort, en försäljning och ett inköp. För att göra det lätt har vi också använt standardmoms med 25 procent.

KontoDebetKredit
3001 – Försäljning800
2610 – Utgående moms200
1930 – Företagskonto 1000

I detta fall ser man att försäljningsintäkten ökar i kredit, även utgående momsen som är en skuld. Medan företagskontot som är en tillgång ökar i debet.

KontoDebetKredit
4000 – Varuinköp800
2640 – Ingående moms200
1930 – Företagskonto1000

Denna gång är det en kostnad i form av varuinköp och det ökar i debet. Även den ingående momsen hamnar i debet eftersom den minskar momsskulden. Medan företagskonto som är en tillgång minskar i kredit.

I båda fallen kan man också se att summan är lika stor i debet som kredit och därmed balanserar saldot.

Blir det rätt om det balanserar?

Bokföringen behöver inte vara korrekt bara för att debet och kredit balanserar. Det innebär egentligen bara att det finns en jämvikt mellan båda sidor. Man kan fortfarande använda fel konton, i fel kolumn, med ett felaktigt belopp. Vilket kan medföra att brister uppstår, exempelvis att resultatet blir missvisande.

Bokföringsprogram

Med detta i åtanke kan man därför underlätta den administrativa bördan genom att skaffa ett bokföringsprogram. Utvecklingen går ständigt framåt och många bokföringsprogram kan idag också automatkontera händelser utifrån foton eller inskanning. Det är dock en stor fördel att förstå grunderna till varför man ska bokföra saker på ett visst sätt. Och även om allt mer sker automatiskt är det fortfarande mycket man hanterar manuellt.

Ta hjälp av redovisningsbyrå

Många företagare vill fokusera på sin egen verksamhet och därför gärna slippa hantera det administrativa. Ett sätt att lösa detta är att anlita en redovisningskonsult. Det medför visserligen en kostnad, men kan vara värt det. Speciellt om dina kunskaper är begränsade och övriga verksamheten upptar all din tid.