Faktureringsmetoden eller kontantmetoden

Faktureringsmetoden eller kontantmetoden

Det finns två redovisningsmetoder att välja mellan för löpande bokföring, faktureringsmetoden eller kontantmetoden. Valet av metod kommer påverka både din bokföring och momsredovisning. Av den anledningen kan det vara bra att tänka igenom valet innan du sätter igång med verksamheten.

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden kallas också för huvudmetoden och är obligatorisk för verksamheter som omsätter mer än 3-miljoner kronor. Det finns även möjlighet att välja den om du omsätter ett lägre belopp.

Faktureringsmetoden innebär att du bokför kundfakturor och leverantörsfakturor i två steg. Första steget är när du skickar kundfakturan eller tar emot leverantörsfakturan. Samtidigt redovisar du också momsen.

Nästa steg är när du erhåller betalning för kundfakturan eller betalar leverantörsfakturan. I detta steg bokar du bort kundfordringar och leverantörsskulder.

I syfte att illustrera har vi tagit två bokföringsexempel, en fakturerad försäljning och ett varuinköp mot faktura. Vi använder också en standardmoms på 25 procent i båda fallen.

Du skickar en faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

KontoDebetKredit
3001 – Försäljning800
2610 – Utgående moms200
1510 – Kundfordringar1000

När du erhåller betalningen så bokar du bort kundfordringen

KontoDebetKredit
1510 – Kundfordring1000
1930 – Företagskonto1000

Du har fått en leverantörsfaktura som förfaller till betalning om 30 dagar.

KontoDebetKredit
4000 – Inköp800
2640 – Ingående moms200
2440 – Leverantörsskuld1000

När du betalar bokar du bort leverantörsskulden.

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld1000
1930 – Företagskonto1000

En fördel med faktureringsmetoden är att det finns reskontror, det vill säga kundfordringar och leverantörsskulder. Det ger en bra inblick i vilka inkomster som är på gång och vad du ska betala.

Kontantmetoden

Kontantmetoden får användas av företag som omsätter högst 3-miljoner kronor. Den innebär att du endast bokför inbetalningar och utbetalningar. Med andra ord sker ingen bokföring vid fakturering eller mottagande av leverantörsfakturor, utan först vid betalningstillfället. Som ett resultat redovisar du också momsen vid betalningstillfället. Det finns dock ett undantag och det är vid räkenskapsårets slut, då ska samtliga fodringar och skulder ska tas med i bokföringen.

Jämfört med faktureringsmetoden blir det ett moment mindre. Av den anledningen tycker vissa att kontantmetoden är lättare, eftersom den innehåller mindre administration.

I syfte att tydliggöra kan vi använda samma exempel som ovan, det vill säga en fakturerad försäljning och mottagandet av en leverantörsfaktura för ett varuinköp. Även samma premisser i övrigt.

Du har skickat en kundfaktura och erhållit betalningen. Bokföringen sker vid betalningstillfället.

KontoDebetKredit
3001 – Försäljning800
2610 – Utgående moms200
1930 – Företagskonto1000

Det blir även samma när det kommer till leverantörsfakturan. Bokföringen sker först i samband med att vi betalar fakturan.

KontoDebetKredit
4000 – Varuinköp800
2640 – Ingående moms200
1930 – Företagskonto1000

Byte av redovisningsmetod

Att byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden ska vara möjligt så länge företaget skickar in en ändringsanmälan och anger detta. När det kommer till byte från faktureringsmetoden till kontantmetoden krävs dock särskilda skäl. Det är med andra ord lättare att byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden, en tvärtom.

Summering

Kortfattat består faktureringsmetoden av två steg. Första är när du skickar kundfakturan eller tar emot leverantörsfakturan och andra vid betalningen. Till skillnad från kontantmetoden som endast består av ett steg och det är vid betalningstillfället. Med undantaget för räkenskapsårets slut, då alla fodringar och skulder tas med i syfte att få ett rättvisande resultat.