Bokföra milersättning för privat bil i enskild firma

Bokföra milersättning för privat bil i enskild firma

I denna text går vi igenom hur du kan bokföra milersättning för privat bil i enskild firma, samt lite om tjänsteställe.

Använder du som ägare din privata bil i den enskilda firman så finns det möjlighet att få avdrag för detta. Kostnaden du kan få avdrag för är 25 kronor per mil. Det måste dock röra sig om tjänsteresor. Ett exempel kan vara en försäljningsresa. Förutom själva schablonen på 25 kronor så får man även avdrag för trängselskatt, bro, väg och färjeavgifter som tillhör tjänsteresan.

Tjänsteställe

Beräkningen för avdraget utgår ifrån tjänstestället. Enligt huvudregeln är ett tjänsteställe den plats där näringsidkaren utför huvuddelen av sitt arbete. En del mindre enskilda firmor har dock inget kontor utan utgår normalt från hemmet. På Skatteverket rättsliga vägledning går följande att läsa:

En enskild näringsidkare som inte har någon fast arbetsplats utanför hemmet och som sköter administration, annonsering samt planering av arbeten och liknande arbetsuppgifter från hemmet får normalt anses ha tjänstestället där.

Det finns en bifogad länk med ytterligare information om vad som gäller angående tjänsteställe i texten ovan.

Bokföringsexempel

I syfte att göra sidan mer enhetlig utgår numera alla bokföringsexempel ifrån kontoplan – BAS 2024. Av den anledningen har det skett en del mindre justeringar av vissa sidor.

En enskild näringsidkare har gjort en tjänsteresa på 20-mil med sin privata bil. Avdraget blir då 20 x 25 = 500 kronor och bokförs på följande sätt.

KontoDebetKredit
2018 – Egen insättning500
5619 – Övriga personbilskostnader500

Det går också att plocka ut pengarna direkt från företagskontot. Konteringen blir då istället såhär.

KontoDebetKredit
1930 – Företagskonto500
5619 – Övriga personbilskostnader500

Underlag

För att kunna styrka kostnaden behövs ett underlag. Ett sätt att hantera detta är en körjournal. Där kan du anteckna sådana saker som, datum, kilometer, destination och syfte. På Skatteverkets hemsida finns exempel på vad en körjournal ska innehålla.

Sammanfattning

Det finns möjlighet att bokföra milersättning för privat bil i enskild firma. En förutsättning är dock att det avser en tjänsteresa. Förutom schablonbeloppet på 25 kronor per mil, finns även möjlighet att få avdrag för utgifter som kan uppstå under en tjänsteresa, exempelvis trängselskatt och vägavgifter.