Sista dagen att deklarera enskild firma

Sista dagen att deklarera enskild firma
Foto: Istockphoto

Har du en enskild firma är sista dagen att deklarera år 2024 den 2-maj. Sen finns det möjlighet att ansöka om anstånd och därmed lämna deklarationen vid ett senare datum. Du ska deklarera den enskilda firman på en NE-bilaga som du lämnar tillsammans med din inkomstdeklaration. Mer om detta längre ner.

Deklaration

Innehavare av en enskild firma ska varje år deklarera verksamheten på en NE-bilaga. Första steget för att deklarera en enskild firma är att summera bokföringen i form av ett bokslut. Har du en mindre enskild firma kan du använda dig av ett förenklat årsbokslut. Detta ligger sen till grund för den NE-bilaga (Näringsverksamhet enskild näringsidkare) som du ska lämna tillsammans med inkomstdeklaration 1.

Om du deklarerar digitalt så är NE-bilagan redan bifogad. Fördelen med att använda e-tjänsten är också att uppgifterna automatiskt kommer över på inkomstdeklarationen. Dessutom går det i realtid att se vad du ska betala eller få tillbaka. Möjlighet finns även att deklarera på papper. Det går att göra genom att använda blankett 2161 – Inkomst av näringsverksamhet.

I vissa undantagsfall går det att ta bort NE-bilagan. Det gäller den som inte haft någon intäkt eller kostnad och som saknar tillgångar och skulder. Denna kategori är ovanlig, normalt finns det till exempel någon tillgång i form av pengar på ett konto eller dylikt.

För den som är osäker finns hjälp att få. Skatteverket anordnar bland annat webbseminarier i syfte att hjälpa till. Men det finns även bra broschyrer att tillgå. En sådan broschyr är bokföring, bokslut och deklaration. Den finns i två delar och innehåller väldigt bra information. På Skatteverket finns en samlingssida om att deklarera enskild firma.

En annan möjlighet är att ta professionell hjälp och anlita en redovisningskonsult. Detta kan vara bra för den som känner sig väldigt osäker eller inte vill hantera papperna själv. För den som har råd kan det vara bättre att fokusera mer på den egna verksamheten.

Kostnadsränta

I en enskild firma betalar du skatten löpande genom en debiterad preliminärskatt. Uppstår det en kvarskatt på över 30 000 kronor så ska den vara inbetald på skattekontot senast 12-februari, annars tillkommer en kostnadsränta. Ränteberäkningen sker på den del som överstiger 30 000 kronor från 13-februari och på hela beloppet den 3-maj.

Vi kan utgå ifrån att du har en kvarskatt på 50 000 kronor för 2023 (Deklaration 2024). Från den 13-februari kommer du få en kostnadsränta baserat på 20 000 (50 000 – 30 000). Från den 3-maj kommer du få kostnadsränta på hela beloppet fram tills du betalar.

Det innebär egentligen att du bara behöver sätta in 20 000 kronor den 12-februari för att slippa kostnadsränta och sen komplettera med resten den 3-maj. Dock väljer många att betala in hela beloppet direkt. På så sätt slipper du betala in i omgångar.

För tillfället är den låga kostnadsräntan på 5-procent. Den har du fram till förfallodatumet på slutskattebeskedet, därefter tillkommer hög kostnadsränta.

Anstånd

Sista dagen att deklarera en enskild firma är 2-maj. Har du inte möjlighet att lämna inkomstdeklarationen i tid kan du söka anstånd. Det vanligaste anståndet går att söka via mina sidor på Skatteverket hemsida och ger dig två veckor extra. Anståndet innefattar deklaration med bilagor, dock inte momsen.

En redovisningsbyrå kan även ansöka om ett byråanstånd och det sträcker sig fram till den 17 juni. Fördelen med byråanståndet är att det också ger rätten att lämna helårsmomsen senast den 26 juni. Observera att det inte gäller för dig som haft EU-handel och ska lämna helårsmomsen den 26 februari.

Förseningsavgift

En förseningsavgift kan tilldelas den person som lämnat inkomstdeklarationen försent. Avgiften är till att börja med 1250 kronor. För den som inte lämnat deklarationen inom tre månader så tillkommer ytterligare 1250 kronor. En tredje avgift tillkommer om deklarationen dröjer mer än fem månader. Med andra ord kan du få sammantaget 3750 kronor i förseningsavgift.

För avgift nummer två och tre utgår Skatteverket ifrån ordinarie datum, inte det datum du har anstånd till. Förutom förseningsavgifterna kan den som inte lämnar inkomstdeklarationen även skönbeskattas.

Helårsmoms

Många mindre enskilda firmor har valt helårsmoms. I korthet innebär det att momsen deklareras en gång per år. Den ska du normalt lämna senast 13-maj, men har du EU handel är sista datum den 26-februari. Momsen går att lämna genom att logga in på mina sidor för firman och välja moms i menyn. Går även att deklarera på papper.

Sammanfattning

Sista dagen att deklarera en enskild firma år 2024 är 2-maj. Det finns dock möjlighet att förlänga tiden genom att ansöka om anstånd. Kommer deklarationen in försent utgår en eller flera förseningsavgifter. En annan viktig aspekt att tänka på är kostnadsräntan. Har du en kvarskatt som är över 30 000 så börjar räntan att räknas redan 13-februari. Sist men inte minst gäller det att komma ihåg helårsmomsen.