Skattekonto enskild firma

Skattekonto enskild firma

En enskild firma är inget eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Det innebär att skattekontot är desamma som för dig som privatperson. Med andra ord omfattar skattekontot både dina privata skatter och firmans. I båda fallen utgår skattekontot från ditt personnummer som också är den enskilda firmans organisationsnummer.

Vad är ett skattekonto?

Ett skattekonto har alla som är skatteskyldiga i Sverige. Detta avser både fysiska och juridiska personer. I skattekontot finns en sammanställning av dina skatteuppgifter, det kan exempelvis vara debiterad preliminärskatt, moms, in-och utbetalningar, räntor, slutlig skatt, med mera.

För att betala en skatt, exempelvis debiterad preliminärskatt så måste du sätta in pengar på skattekontot.

Hur sätter man in pengar på skattekontot?

På Skatteverkets hemsida finns en OCR-beräkning som hjälper dig ta fram dina uppgifter. Du finner också informationen genom att logga in på mina sidor eller e-tjänsten skattekonto och därefter inbetalning i menyn. Uppgifterna står också på de skattekontoutdrag som skickas till dig. Det finns även möjlighet att beställa inbetalningskort.

Observera att det inte går att specificera vad en insättning ska gå till. Det finns med andra ord ingen avräkningsordning mellan olika transaktioner på skattekontot. Inbetalningar till skattekontot går därför till de skatter och avgifter som är aktuella. Du kan med andra ord inte specificera vilken skatt som ska betalas.

Hur gör man en utbetalning från Skattekontot?

Du kan betala ut pengar genom att logga in på e-tjänsten skattekonto och i menyn välja utbetalning. Där kan du också registrera ett utbetalningskonto. Finns även möjlighet att registrera ett konto via blankett 4802. Denna hittar du genom att söka på Skatteverkets hemsida.

Det finns också en möjlighet att spärra utbetalningar från skattekontot. Ett alternativ för dig som vill att pengarna ska vara kvar till framtida skatter och avgifter. Denna inställning hittar du genom att logga in på e-tjänsten skattekonto, alternativt använda blankett 4813.

Underskott på skattekontot

Skatteverket gör normalt en avstämning av skattekontot den första helgen varje månad. Har du ett underskott kan det utgå en betalningsuppmaning eller betalningskrav. Vad som skickas ut beror på storleken av underskottet. Om man erhåller ett betalningskrav är det viktigt att betala detta plus innevarande månad. I annat fall riskerar man att beloppet går vidare till Kronofogden.

Förutom ovanstående så kommer ett minussaldo även generera en kostnadsränta.

Ränta på skattekontot

Har du som enskild firma ett underskott på ditt skattekonto så blir det en kostnadsränta.

Vid ett underskott finns det två nivåer på kostnadsräntan. Låg kostnadsränta är på 3,75 procent från 1 juli 2024 och kan till exempel gälla slutlig skatt fram tills betalning eller förfallodatum. Efter förfallodatum infaller hög kostnadsränta som är 15 procent plus basräntan, det vill säga 20 procent. Denna ränta fortgår tills det är betalt eller att beloppet överlämnas till Kronofogden.

Intäktsräntan är 1,6875 procent från 1 juli 2024. Den har kommit tillbaka efter att ha varit noll en tid.

Anmäla ombud för skattekontot?

Det går att anmäla ett ombud för skattekontot. Skatteverket har en e-tjänst som heter ombud och behörigheter, där finns en rad olika ombudsmöjligheter. Detta kan till exempel vara ett alternativ för dig som tar hjälp med redovisningen.