Bokföra debiterad preliminärskatt för enskild firma

Bokföra debiterad preliminärskatt för enskild firma

I denna text kommer vi förklara hur du ska bokföra debiterad preliminärskatt för enskild firma. Men först kommer vi gå igenom vad den innebär och hur den kan justeras.

Vad är en debiterad preliminärskatt?

En enskild firma skattar på överskottet. Lite förenklat kan man säga att överskottet är vinsten minus ett schablonavdrag. Skatten på överskottet ska du sedan betala månadsvis genom en debitering, kallad preliminärskatt.

Syftet med debiterad preliminärskatt är att förenkla för näringsidkaren. I debiteringen finns de skatter som ska betalas på överskottet, exempelvis inkomstskatt och sociala avgifter. För en aktiv enskild firma kallar man sociala avgifter för egenavgifter, alternativt särskild löneskatt om näringsverksamheten är passiv.

En sak som däremot inte ingår i debiteringen är mervärdesskatt. Denna ska du därför deklarera och betala separat.

Vid företagsregistrering

Redan vid registreringen av den enskild firman får man ange ett överskott. Med hjälp av detta överskott räknar Skatteverket fram en preliminärskatt. För den som önskar finns således ett val att skjuta upp debiteringen i tre månader. Detta möjliggör för näringsidkaren att få in pengar innan det är dags att betala, alternativt korrigera debiteringen om den skulle visa sig felaktig.

Hur ändrar man debiteringen?

Många gånger är det väldigt svårt att förutse verksamhetens utfall i början av ett år. Som ett resultat kan det vara nödvändigt att ändra den debiterade preliminärskatten. Du kan antingen göra detta genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration via Skatteverkets e-tjänster, eller använda blankett 4314. Det finns dessutom inga begräsningar på antalet gånger du får skicka in en justering.

Privat skatt

Det är du som privatperson som är skyldig att betala preliminärskatten. Med andra ord är detta en privat skatt. Om du använder firmans pengar vid betalning av preliminärskatten så ska du kontera betalningen som ett eget uttag. Mer information om hur du ska bokföra debiterad preliminärskatt för en enskild firma finns nedan.

Bokföra preliminärskatt

Preliminärskatten kommer normalt månadsvis och betalar du den med företagets pengar ska den bokföras löpande. I detta exempel har du tagit 5000 kronor från företagskontot och betalat månadens debitering.

KontoDebetKredit
2012 – Avräkning för skatter & avgifter5000
1930 – Företagskonto5000