Starta enskild firma

Starta enskild firma

Du kan starta och registrera en enskild firma via verksamt, alternativt blankett 4620. I denna text kommer vi förklara de olika stegen. Men först lite allmänt om enskild firma.

Innehållsförteckning

Vad är en enskild firma?

En enskild näringsverksamhet, även kallad enskild firma, är en fysisk enhet och kopplad till dig som person. Det innebär bland annat att firmans organisationsnummer är ditt personnummer. Eftersom näringsverksamheten är kopplad till dig så kan det endast vara en ägare. Innehavaren är också solidariskt ansvarig för de skulder och avtal som den enskilda firman ingår.

Fördelar och nackdelar med enskild firma?

Det finns en del fördelar med att starta en enskild firma. För det första är det gratis att registrera hos Skatteverket och det krävs inget formellt startkapital. Företagsformen gör det också möjligt att starta själv utan inblandning från flera andra personer. För det andra så är administrationen lite mindre och det krävs normalt ingen revisor. Skulle du sedan ångra dig är det relativt lätt att avregistrera jämfört med exempelvis aktiebolag.

Fördelar

 • Gratis att starta. Inget formellt startkapital
 • Krävs bara en person
 • Mindre administrativt jämfört med ett aktiebolag
 • Normalt inget krav på revisor
 • Lätt att avregistrera

En nackdel som enskild näringsidkare är att det inte finns några personalvårdsförmåner. Det innebär att du som ägare inte kan köpa till exempel ett gymkort på företaget. På nedsidan finns också det personliga ansvaret. En del kan också uppleva enskilda firmor som mindre seriösa jämfört med aktiebolag. Detta är lite underligt med tanke på det obegränsade ansvaret en enskild näringsidkare har.

Nackdelar

 • Inga personalvårdsförmåner för ägaren
 • Personligt ansvarig
 • Kan upplevas mindre seriöst än aktiebolag
 • Ett företagsnamn registreras bara i länet
 • Svårt att skilja privatekonomi från företaget

Vad krävs för att starta en enskild firma?

När en fysisk person startar en näringsverksamhet ska tre kriterier vara uppfyllda.

 • Självständighet
 • Vinstsyfte
 • Varaktighet

Det är ovanstående kriterier som handläggarna tar fasta på vid en registrering. Alla villkor prövas därför tillsammans. Är kraven inte uppfyllda är det normalt fråga om någonting annat, exempelvis inkomst av tjänst.

Om du är under 18-år

Den person som är mellan 16-18 år måste ha tillstånd från både förmyndare och överförmyndare för att starta ett företag. Med förmyndare avser man normalt föräldrarna, medan överförmyndare finns i din kommun. I korthet ansöker du och dina föräldrar om samtycke hos överförmyndaren. Detta gör man på en blankett som finns hos respektive kommun.

För den som är under 16-år finns ingen möjlighet att starta ett vanligt företag. Däremot finns till exempel Ung Företagsamhet. Även kallad UF-företag.

Kostar det något att starta en enskild firma?

Den enskild firman registreras hos Skatteverket och detta är kostnadsfritt. Skulle du sedan vilja ansöka om ett namn via Bolagsverket så tillkommer en kostnad. Denna åtgärd är frivillig och skyddar namnet i länet där företaget är registrerat. Kostnaden för att registrera ett namn är 1200 kronor via Bolagsverkets e-tjänst och 1500 kronor om du använder blankett.

Går det att fakturera utan ett företag?

En möjlighet är att använda ett egenanställningsföretag. Det innebär att du går via ett annat företag som fakturerar åt dig. Bolaget drar sedan skatt och betalar ut summan som lön. Kan vara en lösning för dig som vill kunna fakturera, men vill undkomma administrationen i ett företag. Här kan du läsa mer om egenanställning.

Registrera enskild firma – steg för steg

Det finns två sätt att registrera en enskild firma. Den första och kanske vanligaste är digitalt via Verksamt. För att kunna använda Verksamt krävs dock att du har ett bankid. En annan variant är blankett 4620 som du hittar på Skatteverkets hemsida.

Räkenskapsår

En enskild firma ska normalt ha ett kalenderår på 12-månader, det vill säga från januari till december. Första året finns dock en möjlighet att både förkorta och förlänga räkenskapsåret. Ett förlängt räkenskapsår kan var i maximalt 18-månader med avslut sista december.

Startar du verksamheten efter 1-juli kan du med andra ord välja att avsluta räkenskapsåret 31 december samma år eller förlänga och avsluta 31 december året efter.

Om du startar innan 1-juli kan räkenskapsåret som längst sträcka sig till 31-december samma år. Anledningen är att året måste sluta sista december och att du då överskrider gränsen på 18-månader för att nå dit efterföljande år.

En enskild firma kan ha flera verksamheter – SNI-kod

En enskild firma kan ha en eller flera olika verksamheter. Det finns med andra ord inget som begränsar dig till en inriktning.

För varje inriktning ska du lägga till en SNI-kod. Om du är osäker på vad för SNI-kod som passar din verksamhet så kan du gå in på Statistiska centralbyråns hemsida. Där finns bland annat sökfunktioner för att hjälpa dig hitta rätt.

Syftet med SNI-koder är i grunden två saker. För det första hjälper informationen Statistiska centralbyrån att samla in uppgifter om Sveriges företagare. Dessutom får Skatteverket en korrekt bild av verksamheten i ditt företag.

Registrera sig som arbetsgivare

Observera att du som ägare till en enskild firma inte är anställd i näringsverksamheten. Du ska med andra ord inte registrera dig som arbetsgivare om det enbart är du som arbetar i firman. Det finns även undantag när det kommer till vissa närstående, det vill säga familjebeskattning.

Godkännande för F-skatt eller FA-skatt?

En företagare som förmedlar tjänster måste ha en F-skatt. Den visar för motparten att du själv tar hand om skatter och avgifter. När du startar en enskild firma finns två alternativ att välja mellan. Det är antingen F-skatt eller F-skatt med villkor, även kallad FA-skatt.

En FA-skatt är för dig som har inkomst från både näringsverksamhet och en vanlig anställning. Du har med andra ord en F-skatt för din näringsverksamhet och en A-skatt för din anställning.

Kortfattat om Moms

Moms är ett annat ord för mervärdesskatt. Men har samma innebörd. Det är en konsumtionsskatt på nästan all omsättning av varor och tjänster. Den består i korthet av ingående och utgående moms. Momsbeloppet på inköp kallar man för ingående moms och momsbeloppet på försäljning för utgående moms.

Standardmomsen i Sverige är på 25 procent, men det finns även 12, 6 och saker som är momsfritt. Mervärdesskatten redovisas på en momsrapport där man tar upp både den utgående momsen och den avdragsgilla ingående momsen. Mellanskillnaden får man betala eller få tillbaka.

Anmälan för momsregistrering

I ett första led får du välja om du ska momsregistrera dig eller inte. Bedriver du ekonomisk verksamhet med momspliktiga varor eller tjänster så ska du normalt vara momsregistrerad.

Det finns dock undantag. Har du en omsättning som är lägre än 80 000 kronor per beskattningsår är det normalt frivilligt att registrera sig för mervärdeskatt. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om villkor för momsbefrielse.

Hur ofta och när ska momsen deklareras

Om ditt beskattningsunderlag uppgår till högst en miljon kronor så finns möjligheten att redovisa momsen årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Att redovisa momsen en gång per år innebär att den administrativa bördan blir lägre samtidigt som det dröjer innan du ska betala eller få tillbaka momspengarna. Att redovisa oftare skapar mer redovisning, men uppföljningen blir bättre och beloppen mindre. Vilket som är bäst beror på din verksamhet och personlighet.

Val av redovisningsmetod

Om vi utgår ifrån att du är bokföringsskyldig så finns två redovisningsmetoder när du ska starta enskild firma.

Bokslutsmetoden kan användas av företag som har en omsättning av högst 3-miljoner per år. Den innebär i korthet att du bokför saker först i samband med in- och utbetalningar. Ett undantag finns dock i samband med årsskiftet. Den kallas ibland också för kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du bokför saker både när du till exempel skickar en faktura och när du får betalt. Tillskillnad från bokslutsmetoden där du bara bokförde betalningen. Det är med andra ord ytterligare ett steg, vilket innebär mer administration, men också bättre uppföljning.

Skatt på verksamhetens överskott

En enskild firma skattar på verksamhetens överskott. Ett överskott är i korthet vinsten minus ett schablonavdrag. När du registrerar din enskilda firma får du ange ett överskott för räkenskapsåret. Utifrån siffrorna kommer Skatteverket räkna fram en debiterad preliminärskatt. Den kommer månadsvis och syftet är att förenkla för dig som näringsidkare. I debiteringen finns de skatter som du ska betala på överskottet, exempelvis inkomstskatt och egenavgifter.

Det finns dock möjlighet att korrigera preliminärskatten i efterhand. I starten finns dessutom valet att skjuta upp debiteringen i tre månader. Ett bra alternativ för den som är osäker på verksamhetens utfall.

Observera att moms inte ingår i debiteringen.

Hur lång är handläggningen efter att jag skickat in ansökan?

Från att Skatteverket mottagit ansökan tar det normalt 2-6 veckor innan handläggningen är klar. Om det finns oklarheter så kan det dröja ännu längre. När registreringen är färdig kommer Skatteverket skicka ut ett registerutdrag.

Att tänka igenom – Checklista

När man ska starta en enskild firma är det ofta mycket att tänka igenom. I checklistan nedan finns några punkter att beakta.

Affärsplan

Att skriva en affärsplan har många fördelar. Framförallt får du en chans att strukturera dina tankar. Det ger dig också en möjlighet att undersöka verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Att analysera marknaden ökar din chans att lyckas.

A-kassan

Innan du sätter ingång kan det vara bra att kontakta din a-kassa. Om du varit ansluten som anställd, kan du fortfarande vara kvar som företagare? Hur ställer dom sig till olika utfall, exempelvis om du behöver lägga ner verksamheten? Det kan med andra ord vara bra att undersöka vad som gäller.

Bankkonto

Det är viktigt att särskilja firmans ekonomi och din egen. Av den anledningen kan det vara bra att ta kontakt med din bank. Nästan alla banker brukar erbjuda något förmånligt paket för personer som ska starta en enskild firma.

Bokföringsprogram

Har du en näringsverksamhet är du också bokföringsskyldig. Ett sätt att underlätta hanteringen är att skaffa ett bokföringsprogram. I många fall går det också att kombinera med faktureringen. Mer information går att hitta hos respektive leverantör.

Budget

En annan viktig komponent är budget. Att räkna på saker ger dig en konkret bild av hållbarheten i din affär. Hur länge kan du hålla ut och finns det tillräckliga marginaler om något går fel.

Försäkring

Innan du sätter igång kan det vara bra att se över försäkringsbiten. Vad för typ av försäkring som kan vara aktuell beror helt på din verksamhet. Men att ta höjd för eventuell risk kan vara en bra idé. Bäst hjälp får du förmodligen genom att kontakta ett försäkringsbolag.

Tillstånd

Behöver ditt företag något tillstånd för att bedriva verksamheten. Det kan till exempel vara ett serveringstillstånd eller dylikt. På Verksamt finns mer information om vad som krävs för olika typer av verksamheter.

Några vanliga frågor om enskild firma

När man ska starta en enskild firma är allt nytt och då uppkommer av naturliga skäl en del frågor. Förhoppningsvis har ovanstående text hjälpt dig, men här kommer ytterligare svar på några vanligt förekommande frågor.

Kan man ha flera enskilda firmor?

Nej, det går endast att ha en enskild firma. Ditt personnummer är också firmans organisationsnummer. Däremot går det att ha flera verksamhetsinriktningar i samma firma.

Går det att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag?

Ja, det går att ombilda. Men det finns en del saker man måste beakta. På Skatteverkets hemsida finns en del information.

Vem har ansvar för bokföringen?

Du har hela ansvaret för din bokföring. Det gäller även fast du lämnar bort din bokföring till en redovisningsbyrå.

Hur mycket skatt betalar en enskild firma?

Detta beror bland annat på hur stort överskottet är och om det finns andra tjänsteinkomster, exempelvis vanlig lön från anställning. Orsaken är att inkomsterna läggs samman, vilket påverkar den fastställda förvärvsinkomsten och därmed skattenivån. Även egenavgifter och särskild löneskatt har en inverkan. Av den anledningen är det väldigt svårt att ange någon exakt procentsats.

På Verksamt finns dock en liten skatteskola för enskild firma. Där går det att hitta en mer generell förklaring.

Hur deklarerar man överskottet för en enskild firma?

Som enskild näringsidkare ska du bokföra alla händelser löpande. När året är slut ska du göra ett bokslut, exempelvis förenklat. Det ligger sen till grund för den NE-bilaga som skickas in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Går det att lägga en enskild firma vilande?

Det går inte att anmälan någonstans att en enskild firma ska vara vilande. Däremot kan man tillfälligt pausa näringsverksamheten. Läs gärna mer i vår artikel om vilande enskild firma.

Sammanfattning

Syftet med denna artikel har varit att öka förståelsen kring företagsformen enskild firma. Att starta en enskild firma är dock bara första steget. Den riktiga resan börjar därefter. Sist men inte minst, lycka till.