Friskvård enskild firma

Friskvård enskild firma

Denna artikel kommer gå igenom vad som gäller för friskvård i enskild firma. Utfallet beror bland annat på om det avser den enskilda näringsidkaren själv eller om det gäller anställda i firman. Även när det kommer till arbetande i firman finns det undantag och det avser vissa personer som ingår i begreppet familjebeskattning. Det kan till exempel vara en make som delar på överskottet och därmed inte blir anställd i traditionell mening.

Ägaren till den enskilda firman

Ägaren till en enskild firma kan inte dra av för friskvård eller motion. Det innebär att du som ägare inte kan göra avdrag för exempelvis ett gymkort. Anledningen är att endast anställda kan ha skattefria förmåner och att du som ägare av den enskilda firman inte räknas som anställd. Finns det däremot anställd personal i firman så har dom rätt till friskvård enligt de vanliga reglerna.

Rehabilitering och förebyggande behandling

Det finns dock undantag från ovanstående och det gäller rehabilitering och förebyggande behandling. Syftet med åtgärderna måste vara att du som ägare ska kunna fortsätta arbeta i din enskild firma. Normalt krävs det ett läkarintyg som visar att så är fallet.

Anställda i den enskilda firman

Till skillnad från ägaren kan de anställda få skattefria förmåner i form av friskvård. Det innebär att anställda exempelvis har möjlighet att få ett friskvårdsbidrag på högst 5000 kronor. Mer om detta kan du hitta på skatteverkets sida om personalvårdsförmåner.

Skiljer sig mot aktiebolag

Friskvård i en enskild firma skiljer sig mot exempelvis ett aktiebolag. Orsaken är att aktiebolaget är en juridisk person och ägaren till aktiebolaget blir därmed anställd i bolaget. Det innebär också att ägaren till aktiebolaget har rätt till samma skattefria personalvårdsförmåner som övriga anställda.

Sammanfattning

I korthet har du som ägare till en enskild firma ingen möjlighet att göra avdrag för friskvård. Har du däremot anställda så kan dom inneha skattefria personalvårdsförmåner. Detta skiljer sig mot ett aktiebolag där ägaren är anställd i bolaget och därmed har rätt till samma förmåner som övriga anställda.