Kan man göra avdrag för gymkort i enskild firma?

Gymkort enskild firma

Undrar du om man göra ett avdrag för gymkort i enskild firma? Det beror på om det avser ägaren eller anställda i firman. För ägaren är det enkla svaret nej och orsaken beror på begräsningar i avdragsrätten för friskvård. Det gäller även vissa familjemedlemmar som arbetar i näringsverksamheten och därmed kan omfattas av familjebeskattningen. För övriga anställda gäller dock vanliga regler.

Skillnad mellan aktiebolag och enskild firma

En skillnad mellan aktiebolag och enskild firma är avdragsrätten för friskvård. Som ägare till en enskild näringsverksamhet får du inte göra avdrag för egen friskvård och motion. Har du däremot ett aktiebolag finns det möjlighet att göra ett avdrag upp till ett visst belopp. Anledningen är att aktiebolaget är en egen juridisk person och du blir därmed anställd i bolaget. Medan ägare till den enskilda näringsverksamheten är en fysiker som kopplas samman med privatpersonen. Observera att undantaget gäller bara ägaren och vissa fall dess familj, inte andra anställda i den enskilda firman.

En enskild firma kan inte ha förmåner

Som framgår av texten kan ägaren inte göra avdrag för gymkort i en enskild firma. Det gäller dock även andra förmåner som kaffe, frukt eller egna julklappar. Med andra ord finns en del nackdelar i avdragsrätten för dig som innehavare till en enskild näringsverksamhet.

Sammanfattning

Denna artikel fokuserar primärt på dig som ägare och då finns ingen möjlighet att göra avdrag för gymkort. Som ett resultat blir det en privat levnadskostnad, oavsett vad man tycker om det. Ett alternativ är att överväga byte av företagsform, men då bör det rimligtvis också vara flera andra parametrar som styr det valet.