Fördelar och nackdelar med enskild firma

Fördelar och nackdelar med enskild firma

Som med alla företagsformer finns det fördelar och nackdelar med enskild firma. I denna artikel kommer vi gå igenom några positiva och negativa aspekter med företagsformen.

En enskild näringsidkare, även kallad enskild firma, är en företagsform som är kopplad till dig som privatperson. Det går med andra ord endast att vara en ägare och det är du. Av den anledningen beskriver man företagsformen som en fysisk enhet och ditt personnummer blir firmans organisationsnummer.

Fördelar

Det finns en rad fördelar med en enskild firma. Här kommer några av dem.

Kostnadsfritt och smidigt att registrera enskild firma

För det första är det smidigt att registrera en enskild firma. Du kan enkelt göra det via Verksamt.se, alternativt på blankett 4620. För det andra är det gratis att starta en enskild näringsverksamhet. Det är endast om du vill registrera ett namn via Bolagsverket som det tillkommer en kostnad. Denna åtgärd är dock frivillig och skyddar namnet i det län där firman är registrerad.

I syfte att underlätta registreringen kan du läsa vår artikel om att starta enskild firma. Den går igenom de olika stegen.

Kräver bara en person

Företagsformen gör det möjligt att starta utan inblandning från andra personer. Detta skapar snabba beslutsvägar och mindre krångel. Ett bra alternativ för dig som önskar styra saker själv.

Mindre administration

All näringsverksamhet medför någon form av administration. Det gäller även enskild firma, men jämfört med exempelvis ett aktiebolag så är det något mindre administrativt. Ett sådant exempel är K1-reglerna med förenklade redovisningsregler för de allra minsta företagen. Sen behöver en enskild näringsidkare normalt inte lämna någon årsredovisning till Bolagsverket eller inneha en revisor. Undantag finns dock för stora företag.

Enkelt att avregistrera

I vissa fall utvecklar sig inte saker på det sätt man önskat, alternativt så dyker andra möjligheter upp med bättre potential. I sådana situationer är det enkelt att avregistrera en enskild firma. Det går att göra genom Verksamt eller blankett 4639. På Skatteverkets hemsida finns ett avsnitt om hur man avslutar enskild firma och vad du behöver beakta.

Nackdelar

Förutom ovanstående fördelar så finns även en del nackdelar med enskild firma.

Personliga ansvaret

Den kanske största negativa aspekten med enskild firma är det personliga ansvaret. Det innebär att du är solidariskt ansvarig för de förpliktelser som firman ingår. En väldigt viktig sak att tänka på vid olika beslut. Ett sådant fall kan vara att anställa personer. Det är tillåtet att ha anställda i enskild firma, men det är förenat med stor risk. Blir detta aktuellt kan det dock vara bra att fundera på ett byte av företagsform.

Inga personalvårdsförmåner för ägaren

Tillskillnad från ett aktiebolag så kan innehavaren av en enskild firma inte ha några personalvårdsförmåner. Det innebär till exempel att näringsidkaren inte kan få avdrag för utgifter rörande friskvård och motion. En typisk sådan kostnad kan vara ett gymkort, men det finns även andra.

Svårt att skilja mellan företaget och det privata

För en enskild näringsidkare finns det många fall där det gränsar till det personliga. Det kan till exempel vara ett inköp av en arbetsdator till hemmet. Här uppkommer frågan om den kommer nyttjas privat. Skatteverket har som en konsekvens skrivit ett ställningstagande om det. Men det märks även på fler plan. Ett par sådana fall är att personnumret är firmans organisationsnummer och det solidariska ansvaret.

Företagsnamnet registreras bara i länet

Att registrera ett företagsnamn för en enskild firma är en frivillig åtgärd. Själva registreringen sker hos Bolagsverket och skyddet avser endast i det län där den enskilda firman är registrerad. Detta skiljer sig från exempelvis ett aktiebolag där det skyddas i hela landet.

Kan upplevas som mindre seriöst

En del upplever enskilda firmor som mindre seriösa jämfört med exempelvis aktiebolag. Detta är dock lite underligt med tanke på det solidariska ansvar som förpliktigar en enskild näringsidkare. Med andra ord vilar ett tungt ansvar på näringsidkaren att sköta sina åtaganden.

Sammanfattning

Det finns många fördelar med en enskild firma. Den är lätt att starta igång och det kräver inget formellt startkapital. Även administrationen är något mindre om man jämför med andra företagsformer. Passar bra för den som vill testa en affärsidé i mindre skala, oavsett om det är på heltid eller bredvid sitt ordinarie jobb.

Den stora nedansida är det personliga ansvaret, där du är solidarisk ansvarig för firmans åtagande. Har man en verksamhet som innebär stora risker bör man överväga en annan företagsform. Annars finns det risk att den privata ekonomin drabbas väldigt hårt.