Kontoplan enskild firma

Kontoplan enskild firma

I syfte att strukturera upp bokföringen i enskild firma används en kontoplan. För många som börjar med redovisning kan dock alla nummer i en kontoplan framstå som lite främmande. Men detta är inget att oroa sig över. De flesta mindre företag använder följaktligen bara ett begränsat antal konton som passar deras verksamhet.

Vad är en kontoplan?

Kontoplanen är en lista över de konton som används i samband med bokföringen. Det kan exempelvis vara konton för inköp, försäljning och moms. Registreringen av affärshändelser på dessa konton ligger därefter till grund för din redovisning

BAS-kontoplaner

I Sverige finns något som kallas BAS-kontoplaner. Det är standardiserade kontoplaner som används av de flesta. Har du köpt ett bokföringsprogram så finns de normalt redan förinlagda, annars kan du ladda ner dom på Bas egna hemsida.

En BAS-kontoplan är uppdelad i fyra huvudgrupper, som i sin tur är indelad i kontoklasser, enligt nedan.

HuvudgruppKontoklass
Tillgångar1
Skulder2
Intäkter3
Kostnader4-8

Kontoklasser är en samling för alla konton som börjar på ett visst nummer. Nedan finner ni kontoklass, vilka kontonummer som ingår i klassen, samt exempel på vad det kan vara.

KontoklassKontonummerExempel
11000-1999Tillgångar som inventarier och bank
22000-2999Skulder och Eget kapital
33000-3999Intäkter från försäljning
44000-4999Kostnader för varuinköp
55000-5999Kostnader för resor och reklam
66000-6999Kostnader för kontorsmaterial och telefon
77000-7999Kostnader för löner
88000-8999Finansiella intäkter och kostnader

Ett konto har normalt fyra siffror och är uppbyggt enligt följande struktur.

  • Den första siffran visar kontoklassen
  • De två första siffrorna avser kontogruppen
  • Samtliga fyra siffror blir kontot
HuvudgruppKontoklassKontogruppKonto
Tillgångar1XXX19XX – Kassa & Bank1930 – Företagskonto

Kontoplan förenklat årsbokslut – K1

För dig som omsätter högst 3-miljoner per år finns det en möjlighet att använda ett förenklat årsbokslut – K1. En enskild firma som uppfyller kraven kan därför välja en kontoplan som är anpassat till detta regelverk. Det som skiljer från en vanlig kontoplan är exempelvis att antalet konton är reducerade och anpassade för ett förenklat årsbokslut.

Förenkla med bokföringsprogram

Sammanfattningsvis kan du förenkla din redovisning genom att använda ett bokföringsprogram. Där kan du automatisera processer och programmet sköter till exempel delar av konteringen automatiskt. Med hjälp av rapporter kan du också följa händelseutvecklingen i företaget och därmed få en bättre överblick över företagets ekonomiska ställning.