Vad är ett räkenskapsår?

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår är den period som din verksamhets bokföring omfattar och som man avslutar genom att upprätta ett bokslut och eventuellt en årsredovisning.

När du startar ett företag får du bestämma ett räkenskapsår. Första året finns ofta möjlighet att förlänga räkenskapsåret upp till 18 månader, det går normalt även att förkorta. Därefter är ett räkenskapsår 12 månader.

Kalenderår

Ett kalenderår betyder att ditt räkenskapsår går från januari till december. En enskild firma avslutar alltid sitt år i december och har därför alltid kalenderår. För juridiska enheter, exempelvis aktiebolag, kan det se annorlunda ut. Bland annat finns möjlighet för vissa att använda sig av ett brutet räkenskapsår.

Fördelar med kalenderår

En fördel med kalenderår är att många kontrolluppgifter och dylikt utgår ifrån den perioden. Det kan till exempel avse kontrolluppgift för utdelning till ägare. Men också ränta från bank, med mera.

Brutet räkenskapsår

Ett brutet räkenskapsår ska omfatta 12 månader och börjar den första dagen i en månad och avslutas den sista dagen i en månad. Det kan till exempel vara 1 maj till 30 april. Det skiljer sig med andra ord från kalenderåret som går från första januari till sista december. Anledningen till brutet år kan variera, men det kan vara att anpassa sig till säsongsbaserad verksamhet.

Fördelar brutet räkenskapsår

Har du hjälp med redovisningen kan det vara en fördel att ha ett brutet räkenskapsår. För många redovisningsbyråer är belastningen som störst på vårkanten. Orsaken är att många enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag har kalenderår. Det innebär att det troligtvis finns mer tid för dig under en annan del av året.

Byte av räkenskapsår

Det går under vissa förutsättningar att byta räkenskapsår hos Bolagsverket. Har du ett brutet år och ska byta till ett kalenderår så behöver du inget tillstånd. Är det däremot tvärtom, det vill säga från ett kalenderår till ett brutet så måste du söka ett tillstånd hos Skatteverket. Det gäller även om du byter från ett brutet år till ett annat brutet. Det går också att läsa mer i Skatteverkets broschyr 424