Fördelar och nackdelar med aktiebolag?

Fördelar och nackdelar med aktiebolag

Det finns både fördelar och nackdelar med ett aktiebolag. Som företagsform är aktiebolag ett av de vanligaste alternativen för den som ska starta eget. Orsaken till populariteten kan bero på många olika saker. Men en är förmodligen möjligheten att dela ut pengar till aktieägarna. Som med alla företagsformer finns det dock både positiva och negativa aspekter.

Fördelar

Det finns många fördelar med ett aktiebolag.

Begränsat ansvaret

En av de stora fördelarna med aktiebolag är det begränsade ansvaret för dig som ägare. Det innebär att du normalt bara kan förlora det insatta kapitalet. Orsaken är att bolaget är en egen juridisk person. Tillskillnad från en enskild firma som är en fysisk person och som är solidariskt ansvarig för alla dess förpliktelser. Detta kan vara extra betryggande om du ska ingå långa hyresavtal eller göra större inköp.

En annan situationen där ansvaret får betydelse är om du ska anställa. Att ha anställd personal innebär att du ska betala löner och det ökar den finansiella risken. Det gäller även om det skulle uppstå någon tvist eller dylikt.

Det finns dock undantag och det avser till exempel företrädaransvar. Något som kan drabba företrädare som inte sköter bolagets skatter och avgifter. Som företrädare är det också viktigt att upprätta en kontrollbalansräkning om häften av aktiekapitalet är förbrukat. Ytterligare en sak är vikten av att skicka in årsredovisningen. Även andra exempel existerar. Med andra ord finns ett ansvar även med aktiebolag.

Utdelning

En fördel med aktiebolag är möjligheten att dela ut pengar till aktieägarna. Detta blir speciellt fördelaktigt om ägaren har en lön över brytpunkten. År 2023 är brytpunkten 613 900 kronor för den som inte fyllt 66 år. Den primära orsaken är den lägre beskattningen på utdelning jämfört med lön.

Har du kvalificerade andelar i ett fåmansföretag och du håller dig inom gränsbeloppet så blir skatten 20 procent. Denna del hamnar i inkomstslaget kapital, till skillnad från lön som hamnar i tjänst. Om du gör en utdelning som är större en ditt gränsbelopp så kommer den överskjutande delen att hamna i tjänst och får därmed en högre skatt.

Observera dock att utdelningen inte ligger till grund för samma saker som lön. Vilket gör att du går miste om exempelvis pensionsgrundande inkomst, med mera. Därmed finns det både fördelar och nackdelar med utdelning i ett aktiebolag.

Förmåner

Anställda i ett aktiebolag kan ha skattefria personalvårdsförmåner. Det innebär bland annat att bolaget kan erbjuda anställda ett friskvårdsbidrag på upp till 5000 kronor. Ett sådant kan den anställde till exempel använda för att köpa ett gymkort.

Företagsnamn i hela landet

När du registrerar ditt aktiebolag får du ange olika namnförslag. Om Bolagsverket godkänner ett av de namn du angivit så blir det skyddat i hela landet. Vilket gör att ingen annan har rätt att använda det förutom dig.

Seriöst med AB

Ett aktiebolag framstår normalt som väldigt seriöst. Dina kunder och leverantörer vet om att det krävs ett startkapital för att bilda. Det går också att få ut information om företagets finansiella ställning genom att gå igenom bolagets tidigare årsredovisningar. Att det står AB i företagsnamnet ska man inte underskatta.

Lättare att separera saker

En fördel med aktiebolag jämfört med enskild firma är att det är lättare att separera saker. Ett aktiebolaget har till exempel ett eget organisationsnummer och skattekonto. Dessutom lämnar du in en egen inkomstdeklaration som enbart avser aktiebolaget.

Ägarkretsen

Ett aktiebolag kan ha en eller flera delägare. I många fall drivs aktiebolag endast av en ägare. Men det kan också vara så att flera personer gemensamt beslutar sig för att starta ett bolag. Dessutom går det att öka ägarkretsen genom sälja aktier eller ge ut nya. Något som gör det flexibelt.

Kapitalanskaffning

Om ett aktiebolag har ont om pengar finns möjligheten att skjuta till resurser. Det kan ske genom att man emitterar nya aktier, även kallad nyemission. Vilket möjliggör kapitalanskaffning från utomstående personer. Det går även för nuvarande ägare skjuta till pengar genom exempelvis aktieägartillskott.

Nackdelar

Det finns inte bara fördelar med aktiebolag utan även nackdelar.

Administrativt

Till skillnad från exempelvis en enskild firma så är administrationen något tyngre för ett aktiebolag. Bland annat ska du avsluta året med att upprätta och skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Det innebär att många behöver ta hjälp av en redovisningskonsult för att hantera det administrativa.

Kostnad att starta

För att starta ett aktiebolag krävs 25 000 kronor. Det är det minsta tillåtna aktiekapitalet ett bolag kan inneha. Till det kommer också lite avgifter från Bolagsverket för registrering samt för att lägga till verklig huvudman. Med andra ord är starten av ett bolag förenat med vissa kostnader.

Kontrollbalansräkning

Har du förbrukat halva aktiekapitalet så måste du upprätta en kontrollbalansräkning. För ett bolag med 25 000 i aktiekapital kan det gå fort. Detta är ytterligare en aspekt som kan göra administrationen tyngre i ett aktiebolag.

Revisor

Ett aktiebolag som växer och kommer upp i volym måste skaffa sig en revisor. Det finns tre kriterier som du kan hitta på Bolagsverkets hemsida. Revisor är en skyddad titel och ska inte förväxlas med en redovisningskonsult. Lite förenklat kan man säga att en revisor granskar jobbet som en redovisningskonsult gjort. Som ägare innebär det ytterligare en administrativ kostnad.

Att en revisor gått igenom räkenskaperna har också fördelar. Bland annat får du en extra kontroll av redovisning och beskattning. Dessutom brukar externa parter som aktieägare, leverantörer och banker gilla att en revisor kontrollerat räkenskaperna.

Avveckling

En nackdel med aktiebolag kan vara svårigheten att avveckla på ett enkelt sätt. Det går att träda i likvidation via Bolagsverket, men det tar normalt en viss tid. Sen finns naturligtvis andra sätt som att sälja alla aktier i bolaget, med mera.

Sammanfattning

Det finns som sagt både fördelar och nackdelar med aktiebolag. Ett aktiebolag kan vara bra om du har en verksamhet med stora åtagande och hög risk. Det kan till exempel vara att du har flera anställda och avtal som sträcker sig över långa perioder. Genom att välja aktiebolag som företagsform så begränsar du ditt eget ansvar. Nackdelarna är ofta förknippade med kostnaderna och det administrativa. Det gäller såväl den löpande administrationen som till den dag det ska avvecklas.

Sist men inte minst är det upp till dig att avgöra vad som passar din situation.