Kan en enskild firma vara vilande?

Vilande enskild firma
Foto: Istockphoto

En enskild firma kan inte vara vilande i skatterättslig mening. Med andra ord går det inte att anmäla någonstans att företaget ska vara vilande.

Däremot går det att tillfälligt pausa sin enskild firma. Det innebär att du fortfarande är registrerad, men att du temporärt inte har någon aktivitet. Observera dock att blir pausen för lång så kan näringsverksamheten anses avslutad. I Skatteverkets ställningstagande, när anses en näringsverksamhet avslutad, står bland annat följande:

”Om t.ex. ingen aktivitet förekommit från och med den 1/8 år 1 anses näringsverksamheten normalt ha upphört senast den 31/12 år 2”.

Det innebär i korthet att pausar du verksamheten 2023 så måste du dra igång den senast vid utgången av 2024. För att det ska räknas som en paus måste det dessutom ha funnits en avsikt att dra igång verksamheten igen.

Det finns dock undantag och det kan därför vara bra att läsa bifogat ställningstagande.

Men kan inte en enskild näringsidkare vara aktiv eller passiv?

Detta är något annat och har med egenavgifter och särskild löneskatt att göra. Det kan även påverka vissa avdrag. Om en verksamhet är aktiv eller passiv beror på dess karaktär samt eventuellt hur många timmar du lägger ner i företaget.

A-kassan kräver att den enskilda firman ska vara vilande?

Villkoren för ersättning skiljer sig mellan olika a-kassor. För att ta reda på vad som gäller bör du kontakta din a-kassa. Finns det ett villkor att din enskilda firma ska vara vilande, så måste du be a-kassan att precisera vad dom menar med detta?

Hur justerar man den debiterade preliminärskatten vid en paus i verksamheten?

För att ändra din befintliga debitering så måste du skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration. I en enskild firma ska debiteringen följa överskottet. Blir överskottet lägre på grund av pausen kan du ange detta i den preliminära inkomstdeklarationen. Räknar du med att verksamheten kommer generera ett minusresultat så kan du sätta en nolla i rutan för överskott.

Kvarstår skyldighet att deklarera?

Ja, om du pausar din enskilda firma så måste du fortfarande deklarera. Vad du ska lämna in beror på vad du är registrerad för. Det innebär exempelvis att du ska lämna en NE-bilaga tillsammans med din inkomstdeklaration. Är du registrerad för moms och som arbetsgivare, så ska du även deklarera detta.

Hur avregistrerar man en enskild firma?

Det finns två sätt att avregistrera en enskild firma, via nätet eller på papper. Om du väljer att avregistrera digital så kan du göra det via verksamt.se. Skulle du föredra papper så finns en blankett på Skatteverkets hemsida som heter SKV 4639 – Ändringsanmälan.

På Skatteverkets hemsida finns även ett bra hjälpavsnitt för dig som ska avregistrera din enskild firma. Där kan du se vad som behöver göras när du väl har bestämt dig.