Bokföra avdrag för dator och mobiltelefon i enskild firma

Bokföra avdrag för dator och mobiltelefon i enskild firma

Går det att bokföra avdrag för dator och mobiltelefon i enskild firma? Detta är en fråga som många enskilda näringsidkare funderar över. Orsaken är förmodligen att tillgångarna ofta gränsar till det privata. För att svara på detta har Skatteverket skrivit ett ställningstagande om utgifter för dator och telefoni. Tanken med ställningstagandet är således att förtydliga vad som gäller skattemässigt i denna fråga.

Direktavdrag eller värdeminskning

Det finns två alternativ om du skaffat en dator eller mobiltelefon till din verksamhet. Första varianten är att bokföra hela kostnaden direkt eller via värdeminskningsavdrag. För att kunna använda ett direktavdrag måste inköpspriset vara under ett halvt prisbasbelopp (28 650 kronor 2024). Om du sedan använder datorn eller mobiltelefon privat så ska du uttagsbeskattas för den delen. Den andra varianten är att bokföra ett skäligt avdrag. Mer om detta längre ner, men först ett bokföringsexempel.

I syfte att förklara har vi gjort ett inköp av en dator med företagskortet. Priset på datorn är 10 000 kronor inklusive moms och eftersom det är under ett halvt prisbasbelopp så blir det ett direktavdrag. I detta fall förutsätter vi att datorn enbart ska användas för verksamheten. I syfte att göra sidan mer enhetlig utgår numera alla bokföringsexempel ifrån kontoplan – BAS 2024. Av den anledningen har det skett en del mindre justeringar av vissa sidor.

KontoDebetKredit
5410 – Förbrukningsinventarier8000
2640 – Ingående moms2000
1930 – Företagskonto10000

Uttagsbeskattning för privat användning

Till att börja med är det viktigt att förtydliga att uttagsbeskattning bara blir aktuellt om du använder tillgångarna privat. Det krävs också att du valt att bokföra ett avdrag för dator och mobiltelefon i din enskilda firma.

Finns det däremot en privat användning av de bokförda tillgångarna så ska den uttagsbeskattas. Det förutsätter dock att värdet av tjänsten är mer än ringa. Enligt ställningstagandet bör uttagsbeskattningen värderas till den del av anskaffningsutgiften som tillhör den privata användningen, fördelat över den ekonomiska livslängden.

Vi tar ett exempel där du avser att använda den bokförda datorn lika mycket privat som i näringen, det vill säga 50 procent i vardera fallen. Datorn har du köpt för 10 000 kronor inklusive moms och den har en livslängd på 4 år. I korthet kan man säga att den privata användningen då motsvarar 5000 kronor delat på 4 år. Med andra ord ska du uttagsbeskattas för 1250 kronor per år.

I detta fallet är datorn bokförd och du har dragit hela momsen vid inköpet. Av den anledningen ska du uttagsbeskattas med 1250 kronor per år.

KontoDebetKredit
2013 – Eget uttag1250
3401 – Egna uttag momspliktiga 25%1000
2612 – Utgående moms på egna uttag 25%250

Skäligt avdrag

Den andra varianten är att du köper datorn och mobiltelefon privat och sedan använder den i firman. Du har då rätt att göra ett avdrag för en skälig del av utgiften i näringsverksamheten, fördelat på nyttjandeperioden.

I detta exempel avser du också att använda datorn i lika stor utsträckning privat som i näringen. Den har även i detta fall kostat 10 000 kronor inklusive moms och har en livslängd på 4 år. Det skäliga avdraget motsvarar då 5000 kronor fördelat på 4 år. Som ett resultat blir det skäliga avdraget 1250 kronor per år. Men det finns dock en viktig skillnad. Eftersom du köpt datorn som privatperson har det inte dragits någon moms. Av den anledningen blir hela mervärdesskatten vid köpet en kostnad.

Tillgången är inte bokförd sedan innan, men du gör ett skäligt avdrag, enligt ovan.

KontoDebetKredit
2018 – Egen insättning1250
5410 – Förbrukningsinventarier1250

Sammanfattning

Som ställningstagandet visar finns det ändå möjlighet att bokföra avdrag för dator och mobiltelefon i enskild firma. Det får dock betydelse om tillgångarna också ska användas privat. Är däremot syftet att endast använda sakerna i företaget så blir det ingen uttagsbeskattning. En annan variant är att köpa sakerna privat och därmed nyttja möjligheterna till ett skäligt avdrag. Mer information om avdrag för enskild firma finns på vår hemsida. Till sist rekommenderar vi att du läser det ställningstagande som finns bifogat i textens inledning.