F-skatt eller FA-skatt i enskild firma?

F-skatt eller FA-skatt i enskild firma?

När du startar en enskild firma finns det möjlighet att välja F-skatt eller FA-skatt. Skillnaden beror primärt på om du enbart försörjer dig genom näringsverksamheten, eller om du också kombinerar den med en vanlig anställning. Mer om innebörden längre ner.

Varför ska man ha en F-skatt eller FA-skatt?

Om du utför tjänster i en enskild firma ska du inneha en F-skatt eller FA-skatt. Det kan till exempel avse en konsult, byggfirma eller läkare. F-skatten visar att du själv tar hand om dina egna skatter och avgifter.

Saknar du däremot en F-skatt kan din motpart bli skyldig att betala dina skatter. Av den anledningen brukar motparten kräva ett intyg på att du har en F-skatt. Normalt sker detta genom ett registerutdrag som du får efter att din ansökan blivit godkänd. En annan variant är att använda e-tjänsten, hämta företagsinformation på Skatteverkets hemsida.

Skillnad mellan F-skatt och FA-skatt?

Till att börja med kan vi utgå ifrån en vanlig arbetstagare. Den som enbart är anställd hos någon har en A-skatt. Med hjälp av A-skatten kan arbetsgivaren bland annat se vilken skattetabell den anställde tillhör och därmed dra en korrekt skatt, samt betala in arbetsgivaravgifter.

Vi kan illustrera att den anställda även avser att starta en enskild firma och sälja tjänster. I samband med registreringen kommer personen därför ställas inför två val, F-skatt eller FA-skatt.

FA-skatt är för den person som både har en inkomst från vanlig anställning och en enskild firma. Personen har då en F-skatt för sin firma och A-skatt för sin anställning. En del använder termen F-skatt med villkor, men den vanligaste benämningen är FA-skatt. Väljer personen att avsluta sin anställning och enbart fokusera på firman så räcker det med F-skatt. Med andra ord beror skillnaden på om personen fortsatt avser att vara anställd eller inte.

För den som innehar exempelvis F-skatt är det viktigt att skriftligen kunna hänvisa till detta när man tar ett uppdrag som ska faktureras i näringsverksamheten.

Var ansöker man om F-skatt?

Det går att ansöka om F-skatt eller FA-skatt via Verksamt, alternativt blankett 4620 på Skatteverkets hemsida. När ansökan är behandlad och klar kommer du erhålla ett registerutdrag med information om dina registreringar. Vill du korrigera en registrering går det att göra via en ändringsanmälan. Även detta går att ordna genom Verksamt, alternativ blankett 4639 på Skatteverkets hemsida.

Hur lång tid tar ansökan för F-skatt?

Normalt tar ansökan mellan 2-6 veckor innan den är färdigbehandlad. Det kan dock dröja längre om belastningen är hög. Ytterligare en orsak till försening kan vara att ansökan inte är korrekt och därmed behöver kompletteras. Var därför noga att kolla igenom ansökan innan du skickar in den.

Kan alla bli godkända för F-skatt?

För att bli godkänd för F-skatt måste man uppfylla villkoren för näringsverksamhet. Det finns tre villkor som ska vara uppfyllda för att starta en enskild firma.

  • Självständighet
  • Varaktighet
  • Vinstsyfte

Vid en bedömning prövar Skatteverket alla villkor tillsammans.

A-kassa och F-skatt

Villkoren mellan olika a-kassor kan skilja sig åt. Av den anledningen är det viktigt att förhöra sig om vad som gäller om du skaffar F-skatt. På detta sätt kan du undvika onödiga överraskningar. Om din A-kassa nämner vilande enskild firma. Be dom gärna förklara mer ingående vad det avser?

Hur betalar man sina egna skatter?

En enskild firma betalar något man kallar debiterad preliminärskatt. När du ansöker om F-skatt eller FA-skatt så får du ange ett överskott för verksamheten. Utifrån det överskottet räknar Skatteverket fram en debiterad preliminärskatt som du ska betala varje månad. Vid registreringen finns möjligheten att skjuta fram skatten tre månader. På detta sätt får du tid att komma igång innan du ska betala skatten. Debiteringen går att justera genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Går det att fakturera utan F-skatt

Det går att fakturera utan F-skatt genom att bli egenanställd. I korthet avtalar man med ett egenanställningsföretag som sköter faktureringen åt dig. För detta tar dom en provision och betalar ut beloppet efter skatt. Lite förenklat blir du anställd av egenanställningsföretaget. I Sverige finns några större bolag inom denna nisch, exempelvis Frilans Finans och Cool Company.

Skillnad mot aktiebolag

Det finns en viktig skillnad mellan enskild firma och aktiebolag när det kommer till företagsregistreringen. Ett aktiebolag kan endast ansöka om en F-skatt. Det beror på att aktiebolaget är en juridisk person och därför inte kan vara anställd. Av den anledningen är aktiebolaget inte berättigad till en FA-skatt.

Sammanfattning

När du ska starta en enskild firma finns ett val mellan F-skatt eller FA-skatt. Detta val gäller primärt den som avser att sälja tjänster. FA-skatt är en kombination mellan F som i företag och A som i anställning. Den är med andra ord för dig som tänker kombinera eget företaget och en anställning. Har du däremot för avsikt att endast driva företag så kan du välja F-skatt.