Bokföra avdrag för arbetskläder

Bokföra avdrag för arbetskläder

Det går under vissa premisser att bokföra ett avdrag för arbetskläder. Tänkte därför inleda denna text med några tankar angående avdragsrätten och sedan gå vidare med hur du ska kontera affärshändelsen.

Är arbetskläder avdragsgillt?

Avdragsrätten för arbetskläder tolkas restriktivt och det krävs därför att arbetskläderna har speciella egenskaper och ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för en hantverkare med speciella fickor anpassade för verktyg.

För det andra ska kläderna inte vara lämpliga att använda privat. Med andra ord kan du normalt inte dra av för för vanliga klädesplagg, även fast dom går att använda i arbetet. Anledningen är att de också går att nyttja i det privata. I grunden prövas rätten om utgifter för intäkternas förvärvande, mot avdragsförbudet mot privata levnadskostnader.

Skyddskläder och skyddsutrustning

En annan variant som det finns möjlighet att få avdrag för är skyddskläder och skyddsutrustning. Det kan exempelvis vara utrustning mot frätande ämnen. I Skatteverkets rättsliga vägledning finns några exempel på skyddsutrustning.

  • Hjälm
  • Hörselskydd
  • Skor med stålhätta
  • Skyddsglasögon
  • Skyddsväst

Uniformer

Det finns även vissa yrken som kräver uniformer av olika slag. Utmärkande för en uniform är att den har en utformning som tydligt avviker från privata kläder Det kan till exempel vara uniformer för personer inom vården. Som ett resultat räknas det också som ett arbetskläder.

Bokföring

För att du ska kunna bokföra ett vanligt avdrag för arbetskläder så måste kriterierna vara uppfyllda. Annars blir det en skattepliktig förmån eller eget uttag, beroende på företagsform. I detta exempel har vi utgått ifrån att kraven är tillgodosedda och därmed köpt ett par arbetsbyxor med företagskortet för 1000 kronor inklusive moms.

KontoDebetKredit
5480 – Arbetskläder och skyddsmaterial800
2640 – Ingående moms200
1930 – Företagskonto1000

Har du en kontoplan som bygger på K1-regleverket kan du använda konto 5400, istället för 5480. På vår hemsida kan du läsa mer om bokföring för enskild firma.

Har du faktureringsmetoden och köpt arbetskläderna på faktura blir konteringen uppdelad i två steg. Första sker när du mottar fakturan och andra när du betalat den.

KontoDebetKredit
5480 – Arbetskläder och skyddsmaterial800
2640 – Ingående moms200
2440 – Leverantörsskuld1000
KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskuld1000
1930 – Företagskonto1000

Sammanfattning

Det går att bokföra avdrag för arbetskläder, men det finns dock några aspekter att tänka på. I korthet ska det vara kläder med speciella egenskaper som är anpassade för verksamheten och inte är lämpliga för privat bruk. Det kan exempelvis vara arbetsoveraller, uniformer och skyddskläder av olika slag. Som med alla avdrag är det en bedömning i det enskilda fallet, men avdragsrätten ska tolkas restriktivt.